Gezamenlijke beeldtaal zet aan tot klimaatadaptief handelen

Het inspirerende boek ‘Toekomst Veenweide’ nodigt belanghebbenden in het veenweidegebied van Midden-Delfland uit om na te denken over klimaatverandering in hun gebied. Door het ontwikkelen van een aansprekende beeldtaal is het boek voor iedereen toegankelijk, van boer tot bestuurder.

Het boek geeft de opbrengsten weer van het Kennis voor Klimaat project ‘Toekomst Veenweide’. Het geeft inzicht in de mogelijkheden voor een klimaatadaptieve inrichting van veenweidegebieden. De twee delen, Werkboek en Inspiratieboek, zijn complementair. 

Het Werkboek behandelt het proces, de methodiek en achtergrondinformatie. Het Inspiratieboek geeft kort en bondig gebiedsspecifieke oplossingen weer.

boekweb.jpg

De ontwikkelde methodiek dient als voorbeeld en inspiratie voor alle veenweidegebieden in West- en Noord-Nederland. Door een gemeenschappelijke beeldtaal op te zetten worden alle betrokkenen aangesproken met het doel en aangezet tot klimaatadaptief handelen.
In het boek is aandacht voor losse bouwstenen, beoogde adaptaties en samenwerkingen, gevolgd door een gebiedsgerichte aanpak in Midden-Delfland. De koppeling tussen losse bouwstenen en een oplossing op locatie is hierbij essentieel, het laat zien met welke ingrediënten je tot een recept komt.

Lees meer:
Toekomst Veenweide Inspiratieboek en Werkboek
Contact: project HSHL02

Kennis voor Klimaat, project HSHL02, dinsdag 13 maart 2012