Programma Nieuws

Twintig jaar na het Hoge Water: nieuwe ideëen en maatregelen
Aline te Linden van Twynstra Gudde aan het woord in een uitzending van Omroep Gelderland over maatregelen voor waterberging in de grote rivieren, 20 jaar na het hoge water in het rivierengebied. De publicatie Verschillende perspectieven op de nieuwe waterveiligheidsnormen kwam daarbij aan de orde. Bekijk de uitzending op 9 min 38.
Omroep Gederland, vrijdag 30 januari 2015
Announcement conference, Adaptation Futures 2016, Safe the date!
First newsletter Adaptation Futures 2016 conference, organised by PROVIA, EU and Government of the Netherlands.
dinsdag 16 december 2014
All results of the Deltas II conference online!
The conference, with over 1300 participants from more than 50 countries was a great succes. Next to the plenary sessions more than 100 parallel sessions were held. All results, presentations, video's, pictures, individual session reports and the overall meeting report can be found on the results pages.
donderdag 11 december 2014

Projecten Nieuws

Een klimaatadaptief Nederland: Sneller, makkelijker, goedkoper. Hoe vergroten wij de innovatiecapaciteit in klimaatadaptatie?
Dit eindrapport is een verzameling van analyses, uitdagingen en ideeën waarmee een zo concreet mogelijke voorzet is gegeven richting alle stakeholders en domeinen om hun innovatiecapaciteit te vergroten. Voor innovatie bestaat helaas geen standaard aanpak. Het is een zeer iteratief en ondernemend proces, waarin het continu testen van aannames en het maken van ontwikkelstappen belangrijke elementen zijn. Het is een proces van vallen en opstaan. De overkoepelende conclusie van dit rapport luidt: laten we morgen beginnen met doen en leren van dit proces.
KvK project PBL06 / Wetters, A., Meyer zu Schlochtern, A. Ong, T. en Kapteyn, M, maandag 26 januari 2015
Factsheetrapport adaptatiemaatregelen. CARE
Dit rapport geeft een overzicht van adaptatiemaatregelen die ons ter beschikking staan om de negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Het rapport richt zich specifiek op de hogere zandgronden. De lijst met maatregelen is tot stand gekomen tijdens een workshop met deskundigen in het kader van het onderzoeksprogramma CARE (KvK thema 3).
Vos, C.C., Grashof, C., Stremke, S. & Oudes, D. (Redactie), dinsdag 23 december 2014
KvK Thema 7 Governance nieuwsbrief december 2014
Thema 7 Newsletter (#8) Governance of Climate Adaption (2014). Nummer 8, december 2014.
KvK Thema 7, vrijdag 19 december 2014

Algemeen Klimaat Nieuws

Boek: 'Nieuwe perspectieven voor een verstedelijkte delta'
Dit boek is een pleidooi voor een nieuwe aanpak van ruimtelijke aanpak in complexe stedelijke deltagbieden. Het is het resultaat van het onderzoeksproject Integrated Planning and Design in the Delta (IPDD) is uitgevoerd als onderdeel van het NWO programma Urban Regions in the Delta.
VerDus projectsite IPDD, donderdag 19 februari 2015
Twintig jaar na het Hoge Water: nieuwe ideëen en maatregelen
Aline te Linden van Twynstra Gudde aan het woord in een uitzending van Omroep Gelderland over maatregelen voor waterberging in de grote rivieren, 20 jaar na het hoge water in het rivierengebied. De publicatie Verschillende perspectieven op de nieuwe waterveiligheidsnormen kwam daarbij aan de orde. Bekijk de uitzending op 9 min 38.
Omroep Gederland, vrijdag 30 januari 2015
Oeverwal Gendtse Waard: Hoog en droog naast de rivier
Binnen het programma WaalWeelde – 80 km Waaloever waar allerlei projecten worden ontwikkeld – is deelproject Gendtse Waard exemplarisch voor de integrale aanpak die hier wordt voorgestaan. Met de provincie Gelderland als regisseur en ‘publieke ontwikkelaar’ en DLG en gemeente Lingewaard als partners worden programma’s rond wonen, nieuwe natuur en recreatie verknoopt. Verrommeld vastgoed ruimt daarvoor het veld. Binnenkort start het vergunningentraject en wordt het (beperkte) woonprogramma in de markt gezet. De reacties vanuit de bevolking zijn overwegend positief.
Gebiedsontwikkeling.nu, woensdag 28 januari 2015

Nieuwsarchief en In de Media

Misschien bent u ook geïnteresseerd in onze persberichten of wilt u weten hoe KvK in de media is geweest. U kunt hier ook ons nieuwsarchief raadplegen.