Programma Nieuws

Hoe voorkomen we Engelse toestanden?
In Nederland hebben we na ruim vijf jaar Deltaprogramma goed inzicht gekregen in de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening van ons land. Studies wijzen echter uit dat we op terreinen als infrastructuur, de stad en volksgezondheid onvoldoende op de toekomst met klimaatverandering zijn voorbereid. Willen we ‘Engelse toestanden’ voorkomen, dan moeten we nu investeren.
Kennis voor Klimaat, dinsdag 24 maart 2015
Aandacht voor Kennis voor Klimaat op symposium 'Nationale Adaptatiestrategie'
Dinsdag 24 maart was deltacommissaris Wim Kuijken te gast bij het symposium ‘Met kennis van Klimaat naar de Nationale Adaptatiestrategie.’ Dit symposium markeerde de afronding van het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat en de start voor de ontwikkeling van de nieuwe Nationale Adaptatiestrategie (NAS).
Deltacommissaris , dinsdag 24 maart 2015
Eindrapport Kennis voor Klimaat 2008-2014; verantwoording en resultaten
Dit rapport bevat het verslag van de activiteiten van Stichting Kennis voor Klimaat en heeft tot doel verantwoording af te leggen over de inzet van publieke middelen gedurende de looptijd van het onderzoeksprogramma. Stichting Kennis voor Klimaat, Utrecht, ISBN/EAN 978-94-92100-13-9 KvK rapportnummer 152/2015.
Driessen P.P.J, Vellinga P., Van Deelen C.L., Slegers M.F.W., Döpp S.P., Heinen M., De Pater F., Piek O., Van Nieuwaal K., dinsdag 24 maart 2015

Projecten Nieuws

Final report Climate Proof Cities 2010-2014
Knowledge for Climate Theme 4 Final report Climate Proof Cities 2010-2014. KfC 129/2014.
Rovers, V., Bosch, P., Albers, R., dinsdag 24 maart 2015
Een klimaatadaptief Nederland: Sneller, makkelijker, goedkoper. Hoe vergroten wij de innovatiecapaciteit in klimaatadaptatie?
Dit eindrapport is een verzameling van analyses, uitdagingen en ideeën waarmee een zo concreet mogelijke voorzet is gegeven richting alle stakeholders en domeinen om hun innovatiecapaciteit te vergroten. Voor innovatie bestaat helaas geen standaard aanpak. Het is een zeer iteratief en ondernemend proces, waarin het continu testen van aannames en het maken van ontwikkelstappen belangrijke elementen zijn. Het is een proces van vallen en opstaan. De overkoepelende conclusie van dit rapport luidt: laten we morgen beginnen met doen en leren van dit proces.
KvK project PBL06 / Wetters, A., Meyer zu Schlochtern, A. Ong, T. en Kapteyn, M, maandag 26 januari 2015
Factsheetrapport adaptatiemaatregelen. CARE
Dit rapport geeft een overzicht van adaptatiemaatregelen die ons ter beschikking staan om de negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Het rapport richt zich specifiek op de hogere zandgronden. De lijst met maatregelen is tot stand gekomen tijdens een workshop met deskundigen in het kader van het onderzoeksprogramma CARE (KvK thema 3).
Vos, C.C., Grashof, C., Stremke, S. & Oudes, D. (Redactie), dinsdag 23 december 2014

Algemeen Klimaat Nieuws

Hoe voorkomen we Engelse toestanden?
In Nederland hebben we na ruim vijf jaar Deltaprogramma goed inzicht gekregen in de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening van ons land. Studies wijzen echter uit dat we op terreinen als infrastructuur, de stad en volksgezondheid onvoldoende op de toekomst met klimaatverandering zijn voorbereid. Willen we ‘Engelse toestanden’ voorkomen, dan moeten we nu investeren.
Kennis voor Klimaat, dinsdag 24 maart 2015
Final report Climate Proof Cities 2010-2014
Knowledge for Climate Theme 4 Final report Climate Proof Cities 2010-2014. KfC 129/2014.
Rovers, V., Bosch, P., Albers, R., dinsdag 24 maart 2015
Aandacht voor Kennis voor Klimaat op symposium 'Nationale Adaptatiestrategie'
Dinsdag 24 maart was deltacommissaris Wim Kuijken te gast bij het symposium ‘Met kennis van Klimaat naar de Nationale Adaptatiestrategie.’ Dit symposium markeerde de afronding van het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat en de start voor de ontwikkeling van de nieuwe Nationale Adaptatiestrategie (NAS).
Deltacommissaris , dinsdag 24 maart 2015

Nieuwsarchief en In de Media

Misschien bent u ook geïnteresseerd in onze persberichten of wilt u weten hoe KvK in de media is geweest. U kunt hier ook ons nieuwsarchief raadplegen.