Kennis voor Klimaat projecten

Binnen de Hotspots en Thema's van Kennis voor Klimaat zijn veel projecten uitgevoerd. Elk project valt onder één van de acht Hotspots of één van de acht thema's.

Hotspots Projecten Thema's Projecten

Schiphol Mainport

projectenoverzicht Schiphol Mainport

Veiligheid tegen overstromingen

projectenoverzicht Veiligheid tegen overstromingen

Regio Haaglanden

projectenoverzicht Regio Haaglanden

Zoetwatervoorziening en
waterkwaliteit

projectenoverzicht Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit

Regio Rotterdam

projectenoverzicht Regio Rotterdam

Klimaatbestendig maken van het platteland

projectenoverzicht Klimaatbestendig maken van het platteland

Grote Rivieren

projectenoverzicht Grote Rivieren

Klimaatbestendige steden

projectenoverzicht Klimaatbestendige steden

Zuidwestelijke Delta

projectenoverzicht Zuidwestelijke Delta

Infrastructuur en netwerken

projectenoverzicht Infrastructuur en netwerken

Ondiepe wateren en veengebieden

projectenoverzicht Ondiepe wateren en veenweide gebieden

Hoge kwaliteit klimaatprojecties voor adaptatie

projectenoverzicht Hoge kwaliteit klimaatprojecties voor adaptatie

Droge rurale gebieden

projectenoverzicht Droge rurale gronden

De governance van adaptatie
aan klimaatverandering

projectenoverzicht Governance van adaptatie aan klimaatverandering

Waddenzee

projectenoverzicht Waddenzee

Beleidsondersteunde Instrumenten

projectenoverzicht Beleidsondersteunende instrumenten

Overzicht van alle Kennis voor Klimaat hotspots

Project- en publicatiedatabank
Ga naar de projectendatabank voor een volledig overzicht van alle Kennis voor Klimaat projecten. Maak daarin een selectie op basis van het onderzoekprogramma (KvK), projectthema, project, groep en/of zoek met behulp van eigen zoekwoorden.

Publicaties kunt u opzoeken in de publicatiedatabank. Een selectie kan gemaakt worden op basis van project, publicatietype, of eigen zoekwoorden.

Projectennieuws
Berichtgeving over de projecten kunt u vinden in de rubriek met Projecten Nieuws.